1/
photos
Panorama wirtualna

Jest to niesamowita forma fotografii. Pozwala widzowi na swobodne rozglądanie się dookoła danej sceny. Znosi ona ograniczenia tradycyjnej fotografii. Teraz możesz zobaczyć wszystko co widział fotograf. Panoramy 360° można łączyć w kompleksowe prezentacje zwane Wirtualnymi Spacerami, które  dodatkowo można wzbogacić o dodatkowe funkcje.

Wykonuje panoramy sferyczne pełne 360°x180° i cylindryczne 360°.

Virtual panorama 

Is an incredible form of photography. This allows the viewer to freely look around the scene. It removes the limitations of traditional photography. Now you can see everything that photographer saw . 360 ° panoramas can be combined into a comprehensive presentation called virtual walks, which also can be enriched with additional features.

I performs full spherical panoramas 360 ° x180 ° and cylindrical 360 °.

_pod_sloncem_001_final kopiaA kopia[Group 1] kopiaStitched PanoramaStitched Panoramapress to enlarge

net1b kopiatrzęsacz2 kopianiech2 kopiapress to enlarge

Contact